Lovsång är en av nycklarna till att möta Gud och Hans härlighet. Gud säger i sitt ord att vi skall tillbe och lovprisa honom. Han är kungars kung och värd att bli prisad. Genom lovsången får vi mer fokus på Gud och mindre på oss själva och våra problem. Genom lovsången kommer Gud och möter oss med sin närvaro genom Den Helige Ande. Lovsång är inte en sångstil utan det handlar om tillbedjan av den högste. Lovsången är viktig i våra personliga liv och i församlingen. I tillbedjan kan vi verkligen möta Gud, höra Honom tala, känna Hans kärlek.