Soaking betyder att bli saturerad/mättad av Guds härlighet. Då vi kan slappna av inför vår Herre och fokusera på honom, att erfara Hans kärlek till oss, att vara stilla och höra Hans röst, att ha intimitet med Honom. 

I denna stressiga tid behöver och ska vi kristna ej utöva yoga eller meditation för att varva ner, då dessa har sitt ursprung i andra religioner. Vi kan istället med den Helige Andes hjälp fokusera på honom som skapat oss och vill umgås med oss. Hitta vila i Gud som ger oss kraft. Att dricka från den rena källan.
 

Psalm 24:6a Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte


Soaking musik brukar vara lugn avslappnande smord kristen musik, som drar  oss närmare Jesus.